تسجيل الدخول | التسجيل | الأسئلة المتكررة
Anonymous

Kompatibilität Internet Explorer / Schulprojekt

+ إضافة رد

3 مشاركة صفحة 1 من 1


Kompatibilität Internet Explorer / Schulprojekt

بواسطة dAmoga » الأربعاء إبريل 10, 2013 3:58 pm

Hallo liebes Forum :-)

Also ich bin noch Schüler und unser neues Thema in Informatik in HTML/CSS, was mich eigentlich freut, da ich die "Grundlagen" schon beherrsche. Nun hab ich ein Menü für die Website, die wir im Kurs erstellen wollen, gemacht, damit bin ich eigentlich auch zufrieden, nur leider möchte der Internet Explorer nicht so, wie ich es möchte. In allen anderen Browsern funktioniert alles top, aber beim IE komm ich nicht weiter. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, warum es nicht funktioniert.

HTML-Code:

CODE: تحديد الكل
<!-- Doctype -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
   
<html>

   <head xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="de">
   
      <!-- Meta-Daten -->
      
         <meta name="author" content="WP-Kurs Info 8 / Diekmann">
         <meta name="robots" content="noindex">
         <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
         <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
         <meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript">
         <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
         <meta http-equiv="refresh" content="90; Grundstruktur.html">
         <meta name="google" content="notranslate">
         
      <!-- Style -->
      
         <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="style.css" />
         <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="style.css" />
         <link rel="stylesheet" type="text/css" media="mobile" href="style.css" />

         <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="img/design/favicon.ico">
         
         <!-- Exclusive Style -->
         
            <style type="text/css">
            
               a#menu1_design {
                  color: #C10D1E;
                  z-index: 1;
                  font-weight: bold;
                  background-color: #67818A;
                  border: none;
               }
               
            </style>
            
      <!-- Title -->
      
         <title>Startseite</title>
         
      <!-- Zwang zum Wechseln des Browsers wenn iExplorer verwendet wird, bis die Kompatibilität komplett hergestellt ist. -->
      
         <script type="text/javascript">
            <!--

               var Browser = navigator.appName
   
               if (Browser = Microsoft Internet Explorer) {
                  setTimeout("self.location.href='http://www.google.de'","5");
               }
   
            //-->
         </script>
   
   </head>
   
   
   
   <!-- Body -->
   
   <body>
   <div id="page">
   
   <!-- Header -->
   
   <div id="header_design">
   
      <!-- Background -->
      
         <img src="img/design/header_bg.png" alt="Bitte neu laden!" id="headerbg_design">
      
      <!-- Heading -->
      
         <h1 id="mainheading_design"> Heading </h1>
   
      <!-- Menu -->
         
         <ul id="menu_design">
            <li class="menuitem_design"> <a href="Grundstruktur.html" class="menulink_design" id="menu1_design"> Startseite </a> </li>
            <li class="menuitem_design"> <a href="Grundstruktur.html" class="menulink_design" id="menu2_design"> Das Projekt </a> </li>
            <li class="menuitem_design"> <a href="Grundstruktur.html" class="menulink_design" id="menu3_design"> Die Themen </a> </li>
            <li class="menuitem_design"> <a href="Grundstruktur.html" class="menulink_design" id="menu4_design"> Menu 4 </a> </li>
            <li class="menuitem_design"> <a href="Grundstruktur.html" class="menulink_design" id="menu5_design"> Menu 5 </a> </li>
            <li class="menuitem_design"> <a href="Grundstruktur.html" class="menulink_design" id="menu6_design"> Menu 6 </a> </li>
         </ul>
         
   </div>
   
   <!-- Content -->
   
   <div id="content_design">
   
      <!-- Seitenspezifischer Inhalt -->
      
         <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
      
   </div>
   
   <!-- Footer -->
   
   <div id="footer_design">
   
      <!-- Footer-Content -->
      
         <p id="footercontent_design">Footer Content</p>

   </div>
   
   </div>
   </body>
   
</html>


CSS-Code:

CODE: تحديد الكل
/* Body */
   
      body{
         font-size: 85%;
         font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
      }
      
      div#page {
         min-width: 1000px;
         width:expression(document.body.clientWidth < 1000? "1000px": "auto" );
      }
      
   /* Header */
   
      div#header_design {
         /* position: relative; */
         margin: -1em -1em 0em -1em;
         -webkit-box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,.8);
         -moz-box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,.8);
      }
      
         /* Header-Background */
         
            img#headerbg_design {
               /*position: relative; */
               height: 80px;
               width: 100%;
               margin-bottom: -0.6em;
               z-index: 1;
            }
            
         /* Main-Heading */
         
            h1#mainheading_design {
               /* position: relative; */
               font-size: 200%;
               font-family:Calibri, Georgia, serif;
               text-align: center;
               z-index: 2;
               color: #C10D1E;
               margin-top: -1.4em;
               
               text-shadow: #444444 1px 1px 1px;
               text-shadow: #444444 2px 2px 2px;
               filter:dropshadow(color:#444444, offx=1, offy=1);
               filter:dropshadow(color:#444444, offx=2, offy=2);
               
               font-weight: bold;
               text-decoration: underline;
               letter-spacing: 1px;
            }
   
         /* Style Menü */
   
            li.menuitem_design {
               list-style-type: none;
               display: inline;
               white-space: nowrap;
            }
         
            ul#menu_design {
               /* position: relative; */
               background-color: #67818A;
               padding: 7px 0px 7px 0px;
               margin-top: -0.6em;
            }
         
            a.menulink_design {
               color: #FFFFFF;
               text-decoration: none;
               font-size: 100%;
               padding: 7px 50px 7px 50px;
               z-index: 2;
            }
      
            a.menulink_design:hover, a.menulink_design:active {
               color: #C10D1E;
               background-color: #FFFFFF;
               border: 1px solid black;
               z-index: 1;
               font-weight: bold;
            }
                           
   /* Content */
         
      div#content_design {
         /* position: relative; */
         /* height: 60em; */
         margin: 0em -0.3em 0em -0.3em;
         padding: 0em 1em 0em 1em;
         border:  1px solid black;
         -webkit-box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,.8);
         -moz-box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,.8);
         text-align: justify;
      }
      
         /* General */
      
            a {
               color: blue;
            }
            a:active  /* , a:visited */ {
               color: red;
            }
      
            a:hover {
               color: #FFA500;
            }
            
            h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
               text-transform: capitalize;
            }
         
         /* Spezifischer Seitenstyle (Gruppen) */
      
               /* Gruppe 1 */
               
               
               
               /* Gruppe 2 */
               
               
               
               /* Gruppe 3 */
               
               
               
               /* Gruppe 4 */
               
               
               
               /* Gruppe 5 */
               
               
               
               /* Gruppe 6 */
               
               
               
               /* Gruppe 7 */
               
               
               
               /* Gruppe 8 */
               
               
      
      /* Footer */
   
      div#footer_design {
         /* position: relative; */
         /* height: 1em; */
         margin: 0.5em -0.3em 0em -0.3em;
         border: 1px solid black;
         -webkit-box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,.8);
         -moz-box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,.8);
         text-align: justify;
      }
      
      p#footercontent_design {
         margin: 0em 1em 0em 1em;
      }


Ich hatte schon mal an die negativen Margins gedacht, bin da aber auch nicht weitergekommen.
Danke für Antworten (-:

dAmoga
صورة العضو الشخصية

dAmoga

  • مشاركات: 2
  • اشترك في: الأربعاء إبريل 10, 2013 3:44 pm

Re: Kompatibilität Internet Explorer / Schulprojekt

بواسطة XainPro » الخميس إبريل 11, 2013 11:49 am

entfernen Sie diesen Code aus dem Code und es wird funktionieren

<!-- Zwang zum Wechseln des Browsers wenn iExplorer verwendet wird, bis die Kompatibilität komplett hergestellt ist. -->

<script type="text/javascript">
<!--

var Browser = navigator.appName

if (Browser = Microsoft Internet Explorer) {
setTimeout("self.location.href='http://www.google.de'","5");
}

//-->
</script>
صورة العضو الشخصية

XainPro

  • مشاركات: 3933
  • اشترك في: الجمعة فبراير 17, 2012 8:10 pm

Re: Kompatibilität Internet Explorer / Schulprojekt

بواسطة dAmoga » الخميس إبريل 11, 2013 6:47 pm

Leider funktioniert dies nicht, das ganze JavaScript macht eigentlich nichts.

LG
صورة العضو الشخصية

dAmoga

  • مشاركات: 2
  • اشترك في: الأربعاء إبريل 10, 2013 3:44 pm


+ إضافة رد

صفحة 1 من 1