تسجيل الدخول | التسجيل | الأسئلة المتكررة
Anonymous

Uso da Tag Href com parametro PHP

+ إضافة رد

مشاركة واحده صفحة 1 من 1


Uso da Tag Href com parametro PHP

بواسطة renatarolfsen » السبت يونيو 27, 2015 5:34 pm

Boa tarde
Estou fazendo um site com glossário médico.
Quando a pesquisa é feita com apenas a primeira sílaba, lista todas as palavras existentes no BD.

<h2>
<a href="palavraescolhida.php?palavra=$linha['tx_palavra']"><?=$linha['tx_palavra']?></a>
</h2>
Como faço para que a palavra escolhida para o programa "palavraescolhida.php"?

"palavraescolhida.php"
<?php
// definições de host, database, usuário e senha
$host = "localhost";
$db = "textos_padrao";
$user = "root";
$pass = "";
// conecta ao banco de dados
$con = @mysql_connect($host,$user,$pass);
// seleciona a base de dados em que vamos trabalhar
mysql_select_db($db, $con);
mysql_set_charset('utf8');
$pesq = $_GET['palavra'];
// cria a instrução SQL que vai selecionar os dados
$query = "SELECT * FROM procura where (tx_palavra LIKE '%".$pesq."%')";
// executa a query
$dados = mysql_query($query, $con) or die(mysql_error());
// transforma os dados em um array
$linha = mysql_fetch_assoc($dados);
// calcula quantos dados retornaram
$total = mysql_num_rows($dados);
.................................................continua
Agradeço a ajuda
صورة العضو الشخصية

renatarolfsen

  • مشاركات: 1
  • اشترك في: السبت يونيو 27, 2015 5:28 pm


+ إضافة رد

صفحة 1 من 1